ממה מורכבות התפילין שאנו מניחים בכל יום, ומדוע חובה על כל יהודי להניחם.התפילין מכילים סך הכול שלושה מרכיבים: פרשיות תפילין, בתי תפילין ורצועות תפילין.את התפילין מניחים כל יום בבוקר, למעט שבתות וחגים, על פי ההלכה מניחים את התפילין ביום ולא בלילה.

כאשר אתם עומדים לפני רכישת תפילין, חישבו עד כמה אתם מוכנים להשקיע במצווה חשובה זו.האם אתם מתכוונים להניח תפילין מידי יום או שהתפילין יונחו לעיתים רחוקות, אולי אם תשקיעו כמה שיותר במצווה זו ותבינו את משמעותה כך תניחו את התפילין לעיתים קרובות. 

פרשיות  התפילין

הפרשיות "קדש לי כל בכור" (שמות י"ג פסוקים א-י.) "והיה כי יביאך" (שמות י"ג פסוקים י"א-ט"ו.) "שמע ישראל" (דברים ו' פסוקים ד'-ט'.) "והיה אם שמוע" ( דברים י"א פסוקים י"ג-כ"א.)בתפילין של יד הם כתובים על קלף אחד ארוך. ובתפילין של ראש הם מחולקים לארבע יחידות.

סדר כתיבת הפרשיות לפי  רש"י הוא הסדר הנפוץ ביותר, ואחריו  של רבנו תם. סדרי הפרשיות של רש"י ורבנו תם שונים בכך שסדר כתיבת הפרשיות לשיטת  רש"י הוא לפי הסדר הכתוב בתורה,"קדש לי", "והיה כי יביאך", "שמע" ו"והיה אם שמוע" .ולשיטת רבנו תם "קדש לי", "והיה כי יביאך", "והיה אם שמוע" ו"שמע" (חולק על שיטת רש"י ש"שמע" קודם ל"והיה אם שמוע").כיוון שאת הפרשיות צריך לכתוב "כסדרן", אך סדר מקומן אינו "כסדרן", אי אפשר לכתבן זו אחר זו (כשיטת רש"י), אלא כותבים אותן בסדר כדלהלן: כותבים פרשת "קדש לי" ופרשת "והיה כי יבאך", משאירים עמוד ריק לפרשת "והיה אם שמוע", מדלגים עליו וכותבים פרשת "שמע" בסוף הקלף.

בשולחן ערוך נפסק שיש להניח תפילין של רש"י כיון שכך הוא מנהג העולם, אולם ירא שמים צריך להניח גם תפילין של רבנו תם מחמת הספק.

הקלף מגולגל מהסוף להתחלה ונעטף  בשערות זנב הפרה. לאחר מכן הוא נעטף שוב בקלף ואחר כך שוב בשערות לרוחב ואז הוא מוכנס לתוך התפילין.

ההלכות הקשורות לכתיבת הפרשיות הם רבות ומרכבות הדורשות לימוד רב וממושך והתנסות רבה. כמובן שלא כל אדם כשיר למטרה קדושה זו. רק כאלה שעברו הכשרה וקיבלו תעודה מגוף הלכתי מוסמך שמעיד על התמחותם בנושא ההלכתי והטכני ראויים לכתיבת סת"ם, אנו בקלף ירושלים מקפידים שסופרי הסת"ם שכותבים בעבורנו יהיו בעלי תעודת הסמכה ויראי שמים.

בתי התפילין

הבתים יכולים להיות עשויים מעור בהמה דקה או עור בהמה גסה.

תפילין מבהמה דקה: הם תפילין כשרות מבחינה הלכתית ועשויים, על פי רוב, מעור דק של כבש. צריך לקחת בחשבון שבגלל דקות העור, הם נפגמים בקלות יחסית ולא ניתן לתקנם. 

תפילין מעור בהמה גסה: עשויים מעור צוואר השור ועוביין כ- 4 מ"מ. העור עובר השרייה בסיד ובחומרים מיוחדים לריכוך העור

וניתן לתקן בו פגמים שונים, תפילן אלו מחזיקים שנים רבות וניתן לשפץ אותם במשך השנים עלותן גבוהה בהרבה מתפילין מעור בהמה דקה.

גם בתפילין מבהמה גסה יש כמה סוגים.

בתים רוב פרוד: זאת אומרת, שהמחיצות בין בתי הראש פרודות רק ברובן. אלו הבתים הבסיסיים מבין הסוגים של תפילין מבהמה גסה.

בתים פרודים: אלו בתים מהודרים יותר מפני שהם פרודים עד התפר ללא תוספת דבק בין המחיצות.

בתים פרודים ריבוע רגל: אלו בתים מהודרים יותר מפני שריבוע הבית נעשה ע"י אדם שמדווש ומפעיל על ידי כך גלגל שמשייף את הבית עד ריבועו. בשונה מהבתים הסטנדרטיים שמרבעים אותם ע"י מכונה.

בתים פרודים ריבוע רגל מכוון: בתים אלו גם פרודים וגם רובעו ברגל יש בהם הידור נוסף שהם מכוונות ומה הכוונה? שעושים חורים בין המחיצות של תפילין של ראש, כך שהגיד שתופרים בו את התפילין עובר בין הבתים ונראה מחוץ לבית, וניכר עי"כ שהבתים פרודות.

בתים מקשה אחת: אלו הבתים המהודרים ביותר! מפני שיש בם את כל ההידורים שהזכרנו לעיל רק הם  עשויים מעור אחד עבה ביותר, ללא דבק בין המחיצות, ותחתית התפילין (התיתורא) עשויים מעור אחד ללא תוספת של חתיכת עור כמו בשאר סוגי התפילין.

רצועות התפילין

הרצועות עשויות מעור פרה וחייבים לעבד אותם לשם קדושת תפילין, עוביין צריך שיהיה לכל הפחות 9 מ"מ.

הלכה למשה מסיני שיהיו רצועות התפילין שחורות מבחוץ תמיד. ואם נפגם הצבע חייבים לצבוע שוב בשחור.

ישנם כמה סוגים של רצועות לתפילין.

נקדים ונסביר שבעור עבה כמו של פרה חלק מתהליך עיבוד העורות הוא פיצול העור לשניים החלק העליון משובח ומהודר יותר והחלק התחתון איכותו ירודה והוא מתבלה מהר.

שפאלט: אלו רצועות  העשויים מהעור שבצד הבשר העור התחתון . איכותם ירודה מאד וכן רמת כשרותם. בדרך כלל הם נהרסים בקלות רבה.

עור עליון עבודת מכונה: להבדיל מרצועות שפאלט, רצועות אלו עשויות מהעור העליון והן איכותיות, רק שמעבדים אותם במכונה ולא בעבודת יד, אלא ע"י מכשירים מכניים לשם מצוות תפילין.

עור עליון עבודת יד: רצועות אלו עשויות מהעור העליון והן איכותיות ומהודרות, מפני שכל תהליך עשייתן הוא ביד ולשם קדושת תפילין, היות וכל התהליך נעשה בעבודת יד לפני כל פעולה חדשה אומרים לשם קדושת תפילין כך יוצא שכל אורך התהליך נעשה לשם קדושת תפילין.

עור עליון עבודת יד שחור משני הצדדים: כמו הרצועות הקודמות, רצועות אלו עשויות מעור עליון ובעבודת יד. ההידור הנוסף שבהם מתבטא בצביעתם בשחור מכל הצדדים. הידור זה מובא ברמב"ם. כמו כן רצועות אלו מחזיקים מעמד יותר זמן כיוון שהצבע השחור מוטמע לכל עובי הרצועה ולמרות איבוד צבע חיצוני הרצועה עדיין תמצא שחורה וכשרה.

השארת תגובה